Wet Arbeidsmarkt in Balans

De belangrijkste regels voor uw personeelsadministratie

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). De WAB bevat regels rond arbeidscontracten en ontslag, die de verschillen tussen vast en flexibel werk moeten verkleinen. Hierdoor zou het voor jou als werkgever aantrekkelijker moeten zijn om mensen in vaste dienst te nemen. In dit artikel lichten we de belangrijkste regels toe.

De belangrijkste regels in de WAB

De WW-premie is verschillend voor een vast of flexibel contract. De WW-premie voor vaste contracten is lager om vaste contracten te stimuleren.

Er is een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd: de cumulatiegrond. Het ontslaan van personeel wordt daarmee iets makkelijker gemaakt. Met deze grond is het namelijk mogelijk om een werknemer op een combinatie van meerdere gronden te ontslaan. Indien eerst aan meerdere gronden gedeeltelijk was voldaan, was het niet mogelijk om een medewerker te ontslaan.

Een werkgever is vanaf de eerste werkdag een transitievergoeding verschuldigd, dus bijvoorbeeld ook indien het contract tijdens de proeftijd al wordt beëindigd.

De maximale duur van tijdelijke contracten is nu drie jaar in plaats van twee jaar; binnen die 3 jaar kunnen werkgever en werknemer 3 tijdelijke contracten aangaan.

Payrollwerknemers vallen niet meer onder de regels voor uitzendkrachten. Zij vallen nu onder dezelfde regels als werknemers die in loondienst zijn bij een ‘gewoon’ bedrijf. Belangrijk gevolg is dat de payrollwerknemers niet meer onder het fasensysteem van de uitzendkrachten vallen. Dat betekent dat payrollwerknemers nu ook na drie jaar recht hebben op een vast contract en die periode is aanzienlijk korter. Payrollwerknemers die al een contract hadden, hebben nu niet ineens een vast contract. 
Let er wel op dat de nieuwe regels voor tijdelijke contracten wel van toepassing zijn als je payrollwerknemers binnen je organisatie een nieuw contract geeft na invoering van de WAB.

De toekomst

Met de WAB wil de regering het verschil tussen vaste en flexibele contracten kleiner maken. Flexibele arbeidskrachten moeten meer zekerheid krijgen en het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om een vast contract aan te bieden. Of dat gaat lukken, is volgens de critici nog maar de vraag. Jij bent nu in ieder geval op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen voor jouw organisatie. Meer informatie over de WAB vind je ook op de website van de Rijksoverheid.

Verder is er een nieuwe ZZP-wetgeving in ontwikkeling, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Deze wet treedt naar verwachting per 1 oktober 2021 in werking. Indien u hierover meer wilt weten, lees dan ons artikel over de Wet DBA!

Inschrijven nieuwsbrief

Wil jij (1x per 2 maanden) op de hoogte blijven van belangrijke zaken uit jouw branche? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Gerelateerde onderwerpen

Contactgegevens

Scheijdelveweg 9
3214 VN Zuidland
Nederland

088 - 004 62 00
info@docsure.nl
Copyright Docsure © 2022 – 2024 - Alle rechten voorbehouden
|
Privacy Statement
|
 Cookie Policy 
|
Disclaimer
|
Algemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram