Verplichte WAADI-registratie

Heb jij nog niet gehoord van de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs, ofwel: de WAADI? Dat is niet zo gek, want deze wet is lang niet bij iedereen bekend. Toch heeft er in 2012 een belangrijke wijziging plaatsgevonden die tot flinke boetes kan leiden. Op 1 juli 2012 is in artikel 7a van de WAADI namelijk opgenomen dat het verboden is om arbeidskrachten ter beschikking te stellen zonder registratie daarvan bij de Kamer van Koophandel.

Registratieverplichting

Elke bedrijf dat personeel uitleent, is verplicht dit te registreren in het Handelsregister. Niet iedereen is op de hoogte van deze verplichting. Vaak wordt zelfs gedacht dat deze verplichting alleen geldt voor uitzendbureaus, terwijl dit voor alle soorten bedrijven die personeel ter beschikking stellen geldt. Of het ter beschikking stellen van personeel structureel of incidenteel is, is voor deze verplichting niet relevant. Wel is er een verschil voor de zogenaamde ‘SBI-code’: een code die de activiteit van het bedrijf aangeeft. Uitzendbureaus stellen bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking en krijgen hiervoor een aparte SBI-code toegekend. Andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen, moeten dit registreren, maar krijgen hiervoor geen SBI-code. De registratieplicht is dus erg ruim, maar wat zijn nu precies de gevolgen bij overtreding van de WAADI?

Boetes

Wanneer een bedrijf arbeidskrachten ter beschikking stelt en dit niet registreert, wordt een boete opgelegd naar rato van het aantal arbeidskrachten dat wordt uitgeleend. De hoogte van de boete is als volgt vastgesteld:
     - bij minder dan tien arbeidskrachten: €8.000;
     - bij tien maar minder dan dertig arbeidskrachten: €16.000 en
     - bij dertig arbeidskrachten of meer: €32.000.
Belangrijk om te weten is dat de boetes worden opgelegd aan de uitlener én aan de inlener. Controleer daarom bij het inlenen van personeel of de uitlener WAADI-geregistreerd is. Dit staat ten eerste altijd op het uittreksel van de Kamer van Koophandel, daarnaast kun je op de website van de Kamer van Koophandel een WAADI-check uitvoeren.

Uitzondering

Een aantal situaties zijn uitgezonderd van de registratieplicht. Ten eerste het ter beschikking stellen van arbeidskrachten om een zaak te leveren of een werk uit te voeren. Denk hierbij aan een stukadoor die zijn werknemers een klus laat uitvoeren bij een klant. Ten tweede het uitlenen van arbeidskrachten zonder winstoogmerk bij wijze van hulpbetoon, zoals een timmerbedrijf die voor één dag een van zijn personeelsleden uitleent aan een ander timmerbedrijf wegens een ziekmelding op het laatste moment. Tot slot is het uitlenen van arbeidskrachten binnen één concern uitgezonderd van de WAADI.

Conclusie

Het registreren van arbeidskrachten is dus een belangrijke verplichting voor uitzendbureaus én andere bedrijven die personeel ter beschikking stellen. De boetes kunnen snel oplopen en worden opgelegd aan de uitlener én de inlener. Zorg daarom dat je je als uitlener laat registreren en dat je als inlener altijd de WAADI-registratie van de uitlener checkt!
Vragen? Neem contact met ons op

Inschrijven nieuwsbrief

Wil jij (1x per 2 maanden) op de hoogte blijven van belangrijke zaken uit jouw branche? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Gerelateerde onderwerpen

Contactgegevens

Scheijdelveweg 9
3214 VN Zuidland
Nederland

088 - 004 62 00
info@docsure.nl
Copyright Docsure © 2022 – 2024 - Alle rechten voorbehouden
|
Privacy Statement
|
 Cookie Policy 
|
Disclaimer
|
Algemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram