Wijzigingen arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Op 21 juni 2022 is het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aanvaard door de Eerste Kamer. De wet is met ingang van 1 augustus jl. in werking getreden. De richtlijn is bedoeld om de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. Op hoofdlijnen gaat het om de volgende wijzigingen.

Informatieverplichting werkgever uitgebreid

Iedere werkgever moet aan zijn werknemers meer informatie geven over de belangrijke aspecten van de arbeidsrelatie, arbeidsvoorwaarden, arbeidsduur en dergelijke. Dit geldt voor arbeidsovereenkomsten die vanaf 1 augustus 2022 worden afgesloten. 

Studiekostenbeding

De werkgever kan geen kosten verhalen op een werknemer als hij scholing op grond van de wet of de toepasselijke CAO verplicht aan de werknemer moet verstrekken. De werknemer moet in de gelegenheid worden gesteld om de scholing tijdens werktijd te kunnen volbrengen. Die werktijd wordt dan beschouwd als arbeidstijd. 

Geen verbod op nevenwerkzaamheden

De werkgever mag de werknemer niet verbieden nevenwerkzaamheden te verrichten, tenzij de werkgever daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. Dit moet dan wel in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. 

Overige wijzigingen

De richtlijn bepaalt ook dat een werknemer schriftelijk kan vragen om een meer voorspelbare arbeidsrelatie. Dit wordt geregeld in de Wet flexibel werken
Verder zorgt de EU-richtlijn voor een sterkere positie van werknemers die een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon hebben, zoals bijvoorbeeld oproepkrachten.

Voor meer informatie over de EU-richtlijn en de wijzigingen voor werkgevers en werknemers kun je terecht op de website van de Rijksoverheid. Of download de 'factsheet' over de EU-richtlijn hier.Interessante links

Inschrijven nieuwsbrief

Wil jij (1x per 2 maanden) op de hoogte blijven van belangrijke zaken uit jouw branche? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Contactgegevens

Scheijdelveweg 9
3214 VN Zuidland
Nederland

088 - 004 62 00
info@docsure.nl
Copyright Docsure © 2022 – 2024 - Alle rechten voorbehouden
|
Privacy Statement
|
 Cookie Policy 
|
Disclaimer
|
Algemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram