Het Burgerservicenummer (BSN)

Sinds de afschaffing van de VAR op 1 mei 2016 is de grondslag om van alle zzp’ers een kopie van het identiteitsbewijs op te slaan komen te vervallen. Sindsdien is er vaak onduidelijkheid over wat mag en wat moét worden verstrekt. Onduidelijkheid ontstaat vooral over de regels rondom het opslaan van het BSN. De invoering van de AVG op 25 mei 2018 heeft het belang van het volgens de regels verwerken van persoonsgegevens opnieuw benadrukt. In deze blog lichten we toe wat de regels zijn voor het opslaan het BSN volgens de AVG.

De AVG

Op grond van de AVG is verwerking van persoonsgegevens alleen toegestaan als de verwerking gebaseerd is op ten minste één van de zes grondslagen. Specifiek voor een nationaal identificatienummer, zoals het BSN, bepaalt de AVG dat op nationaal niveau aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld. Nederland heeft nadere voorwaarden opgesteld in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Daarin is opgenomen dat een nationaal identificatienummer alleen verwerkt mag worden voor doeleinden die wettelijk zijn bepaald. Wat betreft de verwerking van het BSN dient dus een beroep te worden gedaan op een wettelijke grondslag. Onder meer voor keten- en inlenersaansprakelijkheid is een wettelijke grondslag vastgelegd.

Werknemers

In de regels voor keten- en inlenersaansprakelijkheid staat een lijst met gegevens, waaronder het BSN, die van werknemers mogen worden vastgelegd. In de Uitvoeringsregeling “Verplicht gebruik BSN” is verder bepaald dat het Burgerservicenummer verplicht moet worden verwerkt door de inlener en de aannemer voor de vaststelling van de hoogte van hun aansprakelijkheid. De uitlener en de onderaannemer zijn daarnaast op grond van de Uitvoeringsregeling verplicht om het BSN aan de aannemer of inlener te verstrekken. Het Burgerservicenummer moet van werknemers dus worden verstrekt en verwerkt.

ZZP’ers

Een vaak gestelde vraag omtrent dit onderwerp is of deze regel ook op zzp’ers van toepassing is. De wettelijke grondslag spreekt immers steeds van ‘werknemers’. Dit brengt met zich mee dat de grondslag niet geldt voor ZZP’ers. ZZP’ers betalen namelijk geen loonheffing en vallen niet onder de keten- en inlenersaansprakelijkheid. Het is daarom niet noodzakelijk om het BSN van ZZP’ers op te slaan in het kader van de keten- en inlenersaansprakelijkheid. Kortom: voor ZZP’ers bestaat géén wettelijke grondslag om het BSN te verwerken en te verstrekken en voor werknemers geldt dat verstrekking en verwerking van het BSN op basis van wettelijke grondslag verplicht is.
Vragen? Neem contact met ons op

Inschrijven nieuwsbrief

Wil jij (1x per 2 maanden) op de hoogte blijven van belangrijke zaken uit jouw branche? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Gerelateerde onderwerpen

Contactgegevens

Scheijdelveweg 9
3214 VN Zuidland
Nederland

088 - 004 62 00
info@docsure.nl
Copyright Docsure © 2022 – 2024 - Alle rechten voorbehouden
|
Privacy Statement
|
 Cookie Policy 
|
Disclaimer
|
Algemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram