Inlenersaansprakelijkheid

In onze vorige blog bespraken we de ketenaansprakelijkheid voor niet betaalde loonheffing. Die ketenaansprakelijkheid ziet op de aannemer die aansprakelijk is voor de door hem ingeschakelde onderaannemer. In deze blog gaan we in op de aansprakelijkheid van een inlener voor de niet betaalde loonheffing en omzetbelasting door de uitlener.

Wanneer geldt de Inlenersaansprakelijkheid?

Op het moment dat werknemers worden ingeleend en het gezag bij de inlener ligt, is de inlenersaansprakelijkheid van toepassing. Het bekendste en meest voorkomende voorbeeld hiervan is het inhuren van arbeidskrachten via een uitzendbureau. Blijft het gezag bij de uitlener liggen? Dan valt die situatie onder de eerder besproken ketenaansprakelijkheid voor onderaannemers. De aansprakelijkheid voor een inlener is echter ruimer dan voor een onderaannemer. Naast aansprakelijkheid voor loonheffingen, ziet de inlenersaansprakelijkheid namelijk ook op verschuldigde omzetbelasting. Tot slot is de volgorde van de keten de volgorde van aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst. Wordt er dus gebruik gemaakt van een doorlener, dan is hij de eerste die wordt aangesproken.

Risico op aansprakelijkheid

In art. 34 van de Invorderingswet is de inlenersaansprakelijkheid neergelegd. Net als bij ketenaansprakelijkheid, is hierin de mogelijkheid opgenomen om te storten op de g-rekening. Het bedrag waarvoor de inlener aansprakelijk wordt gesteld, wordt verminderd met het bedrag dat voor de werkzaamheden op de g-rekening van de uitlener is gestort. Daarnaast kan de inlener vragen om een Verklaring betalingsgedrag keten- of inlenersaansprakelijkheid. Voor de inlener is er tot slot een mogelijkheid om disculpatie te verkrijgen waarbij de aansprakelijkheid komt te vervallen. De inlener kan alleen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op disculpatie. Onder andere moet een uitzendonderneming opgenomen zijn in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Wat deze voorwaarden precies inhouden en wat een inlener kan doen om aansprakelijkheid te voorkomen, kun je lezen in een volgend blog.

Conclusie

Niet alleen het inschakelen van onderaannemers, maar ook het inlenen van personeel brengt risico’s op aansprakelijkheid met zich mee. De aansprakelijkheid geldt voor verschuldigde loonheffingen én omzetbelasting. Om de risico’s op aansprakelijkheid te verkleinen kun je storten op de g-rekening van de uitlener, dient een uitzendonderneming in het SNA-register te staan en kun je de uitlener vragen een Verklaring betalingsgedrag keten- of inlenersaansprakelijkheid te overleggen. In een volgend blog worden ingegaan op de te nemen maatregelen. Zo zorg je dat je met betrouwbare partijen samenwerkt en dat je de risico’s op aansprakelijkheid verkleint.
Vragen? Neem contact met ons op

Inschrijven nieuwsbrief

Wil jij (1x per 2 maanden) op de hoogte blijven van belangrijke zaken uit jouw branche? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Gerelateerde onderwerpen

Contactgegevens

Scheijdelveweg 9
3214 VN Zuidland
Nederland

088 - 004 62 00
info@docsure.nl
Copyright Docsure © 2022 – 2024 - Alle rechten voorbehouden
|
Privacy Statement
|
 Cookie Policy 
|
Disclaimer
|
Algemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram