Ketenaansprakelijkheid: ook voor buitenlandse bedrijven?

In ons artikel over de Wet Ketenaansprakelijkheid hebben we je geïnformeerd over wat ketenaansprakelijkheid betekent voor aannemers bij het uitbesteden van werk aan Nederlandse onderaannemers. Als aannemer ben je op grond van deze wet aansprakelijk voor niet betaalde loonheffingen door jouw onderaannemer(s).

Dat geldt echter niet alleen voor Nederlandse onderaannemers. Ook buitenlandse bedrijven kunnen vallen onder de Wet Ketenaansprakelijkheid. Omdat het aantal arbeidsmigranten en buitenlandse werkgevers op de Nederlandse arbeidsmarkt groeit, is het belangrijk om te weten welke regels en risico’s er zijn.

Loonheffing: regel en uitzondering

Niet iedere aannemer is zich ervan bewust dat buitenlandse bedrijven ook onder de ketenaansprakelijkheid kunnen vallen. Daarnaast zijn buitenlandse werkgevers zelf ook niet altijd bekend met de Nederlandse regels.

Als aannemer kun je op grond van de Wet Ketenaansprakelijkheid aansprakelijk worden gesteld voor niet betaalde loonheffingen door jouw buitenlandse onderaannemer. Hij moet dan verplicht zijn om loonheffing in Nederland af te dragen, anders valt hij niet onder de ketenaansprakelijkheid. De hoofdregel is namelijk dat het werkland, Nederland in dit geval, loonbelasting mag heffen.

De 183-dagen regeling
De uitzondering hierop is de ‘183-dagen-regeling’. Deze regeling houdt in dat in Nederland geen loonbelasting mag heffen voor werknemers die korter dan 183 in Nederland werkzaam zijn.

De 183-dagen-regeling geldt echter niet wanneer de aannemer die de leiding over de werknemer heeft, wel Nederlands is. Dit is bijvoorbeeld het geval als de buitenlandse werknemer als uitzendkracht wordt ingehuurd door een Nederlands bedrijf.

Als een medewerker via een buitenlands uitzendbureau wordt uitgeleend aan een Nederlandse werkgever, moet het uitzendbureau wel loonheffing afdragen, vanaf de eerste werkdag. Vanaf dat moment kun je dus ook aansprakelijk zijn voor loonheffingen die niet worden betaald.

Verklein het risico op aansprakelijkheid

Als je kortlopende werkzaamheden uitbesteed aan een buitenlands bedrijf bestaat het risico dat er, zodra de Belastingdienst de verschuldigde loonheffingen wil innen, van het buitenlandse bedrijf geen spoor meer te bekennen is. Dan zal het lastig zijn om de verschuldigde loonheffingen alsnog op het buitenlandse bedrijf te verhalen. De Belastingdienst zal in dat geval de volgende partij in de keten aanspreken.

Het is dus belangrijk om een goed beeld te krijgen van de situatie bij buitenlandse bedrijven. Als een buitenlandse werkgever meent geen loonheffing in Nederland te hoeven betalen, moet je er zeker van zijn dat dit inderdaad juist is. Kom je tot de conclusie dat het buitenlandse bedrijf wel loonheffing betaalt in Nederland, vraag dan een Verklaring van betalingsgedrag aan en stort het bedrag op een G-rekening. Zoals je ook bij Nederlandse bedrijven doet. Je verkleint hiermee het risico op aansprakelijkheid.

Inschrijven nieuwsbrief

Wil jij (1x per 2 maanden) op de hoogte blijven van belangrijke zaken uit jouw branche? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Gerelateerde onderwerpen

Contactgegevens

Scheijdelveweg 9
3214 VN Zuidland
Nederland

088 - 004 62 00
info@docsure.nl
Copyright Docsure © 2022 – 2024 - Alle rechten voorbehouden
|
Privacy Statement
|
 Cookie Policy 
|
Disclaimer
|
Algemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram