26 mei 2020

Meldplicht voor buitenlandse dienstverrichters in Nederland

Heb jij te maken met in het buitenland gevestigde onderaannemers met personeel in loondienst of in het buitenland gevestigde zelfstandigen? Dan moeten zij zich sinds 1 maart 2020 verplicht aanmelden in een online portaal. De Nederlandse opdrachtgever is vervolgens verplicht om te controleren of de melding is gedaan. In deze blog wordt feilloos uitgelegd wat de meldplicht inhoudt en hoe je aan de meldplicht voldoet.

Waar komt de meldplicht vandaan?

Voor de uitvoering van Europese regelgeving is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie ingevoerd. Deze wet zorgt er voor dat buitenlandse arbeidskrachten die tijdelijk in Nederland komen werken recht hebben op dezelfde belangrijke arbeidsvoorwaarden als Nederlandse werknemers. Hieronder vallen bijvoorbeeld het minimumloon en het minimumaantal vakantiedagen. Wanneer een cao algemeen verbindend is verklaard, heeft de buitenlandse werknemer ook recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden uit die cao. Hierover kun je meer lezen onze blog ‘De collectieve arbeidsovereenkomst’. Om de controle op gelijke arbeidsvoorwaarden te verbeteren, is de meldplicht ingevoerd. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op die manier beter inzicht in welke buitenlandse bedrijven in Nederland werken en of zij zich aan de regels houden.

Voor wie geldt de meldplicht?

Alle in het buitenland gevestigde werkgevers die met hun personeel arbeid in Nederland komen verrichten, moeten dit melden in het online meldloket. De plicht geldt daarnaast voor zelfstandigen die in het buitenland gevestigd zijn en in Nederland arbeid komen verrichten. De dienstverrichter meldt zich aan op https://www.postedworkers.nl, waarna de opdrachtgever een bericht krijgt en de melding moet controleren. Indien jouw dienstverlener zich niet heeft aangemeld, dan vraag je hem zich alsnog te melden en meldt jij dit in het online meldloket. Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer kan een boete opgelegd krijgen wanneer niet aan de verplichtingen is voldaan.

Heeft u te maken met een meldingsplicht?

Wanneer je te maken hebt met de meldingsplicht, bijvoorbeeld doordat jouw onderaannemer een buitenlands bedrijf inhuurt wil je dat uiteraard administreren. Zo voorkomt je dat jij of één van jouw onderaannemers een boete krijgt opgelegd. De verplichting geldt alleen voor opdrachten die na 1 maart 2020 zijn gestart. Dienstverleners hoeven zich dus niet met terugwerkende kracht aan te melden. Pas voor werkzaamheden die op of na 1 maart begonnen zijn, is de ingevoerde meldplicht van groot belang ter voorkoming van boetes.
Vragen? Neem contact met ons op
Yoeri van Meurs - Jurist bij Docsure
yoeri@docsure.nl06 82 50 09 54

Inschrijven nieuwsbrief

Wil jij (1x per 2 maanden) op de hoogte blijven van belangrijke zaken uit jouw branche? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Gerelateerde onderwerpen

27 april 2021
4 Situaties waarop een cao van toepassing kan zijn

In de bouw is de kans groot dat er een cao geldt. Daarbij is het lid zijn van een vakbond niet altijd een vereiste. Er zijn 4 situaties waarop een cao van toepassing kan zijn op een arbeidsovereenkomst.

Lees verder...
13 april 2021
Het voordeel van een goede WKA-administratie

De kans op ketenaansprakelijkheid kun je zo klein mogelijk maken door een goede WKA-administratie te voeren.

Lees verder...
26 maart 2021
Verklein het risico op aansprakelijkheid met een g-rekening

De belangrijkste wijzigingen in jouw personeelsadministratie per 1 januari 2021. Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Tot op heden heb je daar waarschijnlijk nog niet veel van gemerkt. Tot en met 31 december 2020 gold immers een

Lees verder...
Copyright Docsure © 2021 All Rights Reserved
|
Privacy Statement
|
Disclaimer
|
Algemene Voorwaarden
Website ontwikkeld door: 
Brandness Marketingbureau
apartmentmagic-wand linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram