Meldplicht voor buitenlandse dienstverrichters in Nederland

Heb jij te maken met in het buitenland gevestigde onderaannemers met personeel in loondienst of in het buitenland gevestigde zelfstandigen? Dan moeten zij zich sinds 1 maart 2020 verplicht aanmelden in een online portaal. De Nederlandse opdrachtgever is vervolgens verplicht om te controleren of de melding is gedaan. In deze blog wordt feilloos uitgelegd wat de meldplicht inhoudt en hoe je aan de meldplicht voldoet.

Waar komt de meldplicht vandaan?

Voor de uitvoering van Europese regelgeving is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie ingevoerd. Deze wet zorgt er voor dat buitenlandse arbeidskrachten die tijdelijk in Nederland komen werken recht hebben op dezelfde belangrijke arbeidsvoorwaarden als Nederlandse werknemers. Hieronder vallen bijvoorbeeld het minimumloon en het minimumaantal vakantiedagen. Wanneer een cao algemeen verbindend is verklaard, heeft de buitenlandse werknemer ook recht op de belangrijkste arbeidsvoorwaarden uit die cao. Hierover kun je meer lezen onze blog ‘De collectieve arbeidsovereenkomst’. Om de controle op gelijke arbeidsvoorwaarden te verbeteren, is de meldplicht ingevoerd. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op die manier beter inzicht in welke buitenlandse bedrijven in Nederland werken en of zij zich aan de regels houden.

Voor wie geldt de meldplicht?

Alle in het buitenland gevestigde werkgevers die met hun personeel arbeid in Nederland komen verrichten, moeten dit melden in het online meldloket. De plicht geldt daarnaast voor zelfstandigen die in het buitenland gevestigd zijn en in Nederland arbeid komen verrichten. De dienstverrichter meldt zich aan op https://www.postedworkers.nl, waarna de opdrachtgever een bericht krijgt en de melding moet controleren. Indien jouw dienstverlener zich niet heeft aangemeld, dan vraag je hem zich alsnog te melden en meldt jij dit in het online meldloket. Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer kan een boete opgelegd krijgen wanneer niet aan de verplichtingen is voldaan.

Heeft u te maken met een meldingsplicht?

Wanneer je te maken hebt met de meldingsplicht, bijvoorbeeld doordat jouw onderaannemer een buitenlands bedrijf inhuurt wil je dat uiteraard administreren. Zo voorkomt je dat jij of één van jouw onderaannemers een boete krijgt opgelegd. De verplichting geldt alleen voor opdrachten die na 1 maart 2020 zijn gestart. Dienstverleners hoeven zich dus niet met terugwerkende kracht aan te melden. Pas voor werkzaamheden die op of na 1 maart begonnen zijn, is de ingevoerde meldplicht van groot belang ter voorkoming van boetes.
Vragen? Neem contact met ons op

Inschrijven nieuwsbrief

Wil jij (1x per 2 maanden) op de hoogte blijven van belangrijke zaken uit jouw branche? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Gerelateerde onderwerpen

Contactgegevens

Scheijdelveweg 9
3214 VN Zuidland
Nederland

088 - 004 62 00
info@docsure.nl
Copyright Docsure © 2022 – 2024 - Alle rechten voorbehouden
|
Privacy Statement
|
 Cookie Policy 
|
Disclaimer
|
Algemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram