Nieuwe regels loonheffingen per 1 januari 2022

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 van de Belastingdienst zijn de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2022 opgenomen. Wij hebben de belangrijkste regels eruit gelicht en geven je hieronder een beknopte uitleg. De volledige nieuwsbrief kun je hier downloaden.

1. Renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast

Deze nieuwe verplichting geeft een wettelijke grondslag voor gegevensverstrekking onder vermelding van het burgerservicenummer.

2. Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Kleine werkgevers gaan over het premieloon van hun medewerkers een lagere gedifferentieerde premie Aof betalen dan overige (middelgrote en grote) werkgevers. Dit is een financiële tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.

3. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

De Whk is een onderdeel van de werknemersverzekeringen, waarvoor je als werkgever premie betaalt. Hiermee worden de loonkosten van werknemers die ziek of arbeidsongeschikt zijn, gefinancierd. De definitie van een kleine werkgever voor deze premie verandert. De grens gaat van 10 naar maximaal 25 keer het gemiddeld premieloon per werknemer per jaar.

4. Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

Er zijn diverse wijzigingen doorgevoerd, waaronder in de opbouw en opname van het arbeidsvoorwaardenbedrag. Dit is een toegekend loonbestanddeel op grond van de (collectieve) arbeidsovereenkomst van de werknemer, voor zover dat loonbestanddeel is uitgedrukt in geld. Deze wijziging is voor het UWV nodig voor de vaststelling van het dagloon, het maatmaninkomen en voor de inkomstenverrekening (bij een uitkering op grond van de werknemersverzekeringen). In de Nieuwsbrief Loonheffing 2022 worden 4 voorbeelden gegeven over hoe je omgaat met het arbeidsvoorwaardenbedrag.

5. Wetsvoorstel wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot

Voor auto’s zonder CO2-uitstoot geldt een korting op het bijtellingtarief van 22%. Het kabinet stelt voor om deze korting te verlagen naar 16% met ingang van 1 januari 2022.

6. Wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Het kabinet stelt een gerichte vrijstelling voor die het mogelijk maakt een onbelaste vergoeding te geven voor de extra kosten die een werknemer maakt door het thuiswerken. Er worden 2 voorbeelden genoemd.

7. AOW-leeftijd in 2022

In 2022 wordt de AOW-leeftijd met 3 maanden verhoogd naar 66 jaar en 7 maanden.

Aanvullende informatie

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 wordt verwezen naar het Handboek Loonheffingen 2021. Deze kun je via de website van de Belastingdienst downloaden: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/personeel-en-loon/personeel-en-loon. Het Handboek Loonheffingen 2022 volgt in het nieuwe jaar. 
Voor vragen kun je terecht op de website van de Belastingdienst.

Inschrijven nieuwsbrief

Wil jij (1x per 2 maanden) op de hoogte blijven van belangrijke zaken uit jouw branche? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Contactgegevens

Scheijdelveweg 9
3214 VN Zuidland
Nederland

088 - 004 62 00
info@docsure.nl
Copyright Docsure © 2022 – 2024 - Alle rechten voorbehouden
|
Privacy Statement
|
 Cookie Policy 
|
Disclaimer
|
Algemene Voorwaarden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram